DO SADA TAJNA, OD DANAS JAVNA: Pogledajte šta imaju sudije i tužioci u BiH! Kada su diplomirali, a kada i gdje magistrirali, koje automobile voze, koliko honorara primaju…

Centar za istraživačko novinarstvo objavio je novu bazu podataka o prihodima te pokretnoj i nepokretnoj imovini 29 sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini. Osim nosilaca pravosudnih funkcija koje bira i imenuje VSTV, u bazi su i podaci o četvero sudija ustavnih sudova koje biraju nadležni parlamenti.

Bazu podataka čine informacije o njihovom obrazovanju i karijeri, nekretninama, automobilima, ušteđevini i kreditima. Na raspolaganju su i informacije o tužbama, sudskim i disciplinskim postupcima koji su vođeni ili se vode protiv sudija i tužilaca.

Novinari CIN-a su jednu godinu prikupljali dokumente iz zemljišnih knjiga, registara preduzeća te podatke o platama i naknadama iz pravosudnih institucija kao i krivične prijave, optužnice i presude.

Prema Zakonu o VSTV-u, sudije i tužioci svake godine podnose ovom vijeću finansijske izvještaje u kojima navode šta su tokom godine radili i koliko novca su za to primili. Izvještaji uključuju informacije o bračnim drugovima i djeci sa kojom žive. Ti podaci nikada nisu bili dostupni javnosti.

CIN je 2015. godine zatražio ove izvještaje, ali VSTV je odbio da ih dostavi, uz obrazloženje da bi time mogla biti povrijeđena privatnost ovih osoba. U Agenciji za zaštitu ličnih podataka su ovo smatrali zloupotrebom prava, navodeći da se institucije neosnovano pozivaju na zaštitu ličnih podataka i donose proizvoljne odluke te da bi trebale cijeniti javni interes i objaviti ove informacije.

CIN će u narednom periodu bazu dopunjavati novim profilima sudija i tužilaca.

Ovim povodom CIN je danas u sarajevskom hotelu “Evropa” organizovao Okrugli sto “Imovinski kartoni nosilaca pravosudnih funkcija” na kojem su učestvovali Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a, Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH, Aneta Arnaudovski, sutkinja i stručnjakinja za antikorupciju i Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora Transparency Internationala.

Kompletnu bazu podataka pogledajte ovdje

http://imovinapoliticara.cin.ba/imovina-sudija-i-tuzilaca/profili.php

(SL – Depo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*